Derfor må du ha spesialmiddel for å fjerne salt!

Først og fremst; Det finnes mange produkter på markedet med saltfjernere. Noen gamle og noen nyere, men felles for de fleste er at de har ulike mindre heldige bivirkninger. For de som har spesiell interesse så kan man lese en omfattende forskningsrapport her, som inngående tester flere av disse. Fellesnevneren er at de fleste er at de i varierende grad er aggressive mot ulike metaller og/ eller legeringer. Det finnes også mange kjerringråd om hvordan man fjerner salt, alt fra varmt vann til eddik. Ingen av disse rådene kan måle seg opp mot virkningen i Salty.
 
Hva skiller Salty fra avfetting og såper?

 

Det kan være lett å tro at en tilsynelatende ren overflate er fri for salt, men så enkelt er det nok ikke. Når du vasker bil på vanlig måte, med eller uten sterke avfettinger, vil du kun klare å fjerne skitt og salt som sitter utenpå overflaten. Overflaten vil se tilsynelatende ren ut, men det ligger igjen et saltlag som binder seg fast til underlaget. Dette kan vi ikke se med det blotte øye, men vi kan måle det. Dette saltlaget er det som starter korrosjon.

 

Hvorfor fester salt seg så godt?

Rent teknisk er det kloridet i saltet, uavhengig av om det er natrium klorid eller kalsiumklorid, som er kraftig negativt og binder seg til underlaget.

 

Denne bindingen er det vanskelig å fjerne uten å skade underlaget. Salty er et konsentrat solgt over store deler av verden i gjennom tiår under forskjellige brands i de forskjellige verdensdeler. Opprinnelig kommer basen fra Australia og har tatt store markedsandeler spesielt i den maritime industrien for å fjerne salt på og i båtmotorer.

 

I Norge kjenner vi produktet som Gloss Factory Salty og er en videreutvikling fra konkurrerende brands som alle har sin opprinnelse i USA. Det har vært lagt stor vekt å øke den korrosjonshemmende funksjonen og beholde den gode saltfjernerevnen. Samtidig har man fokusert på at produktet ikke må skade metaller og legeringer det kommer i kontakt med. Moderne biler og båtmotorer består av svært mange komponenter i ulike legeringer. Magnesium er en av de, på grunn av sin fantastiske styrke og lave vekt når det benyttes i legeringsmaterialer. Dette senker vekten på bilene og dermed reduseres utslippene på en god og enkel måte. Magnesium benyttes også i svært mange presstøpte produkter, da det også er et suverent flytstoff i støpeprosessene.

 

Gloss Factory Salty kan spyles på bilen og man gjør ikke noe “galt” om man så ikke skyller bilen etterpå, men det avhenger av hva du ønsker å oppnå. Benytter du Salty på en bil fordi du vil fjerne salt, så anbefaler vi etter lang tids utprøving at du sprøyter bilen med en 1% blanding av Salty og vann (Se video under) og deretter skyller bilen med vann. Dette for å lede saltet av overflatene. Salty etterlater da en molekylær hinne som hindrer rust, noe vi forklarer grundig i filmen under.

 

 

Om du derimot har en saltfri overflate og ønsker å legge en rusthemmende hinne på den, så kan du sprøyte på en blanding med 3% Salty og vann og la den tørke. Det gir en kraftigere korrosjonshemmer, men husk at Salty først og fremst er en saltfjerner, det finnes som kjent mange svært gode rusthemmende produkter på markedet.

 

Gloss Factory Salty er velprøvet i de fleste miljøer uten rapporter om uheldige bivirkninger. Salty er ikke merkepliktig i henhold til CLP regulativet. I tillegg er det svært drøyt med sitt blandingsforhold 1:100 og er således enkelt å blande ut. Spray på og skyll av.

 

Med den saltingen vi har på dagens veier så er det viktigere enn noen gang å ta vare på kjøretøy og utstyr, om det er en liten bil, en bobil eller lastebil. Alle rammes vi like hardt.

Fjern saltet under bilen

Undersiden av bilen kan være fort gjort å glemme, men løsningen er enkel.

 

 

Les også hvordan Salty kan gi deg bedre sikt