Lys opp veien riktig

En guide til justering av ekstralys på bilen

Justering av ekstralys er en nøye prosess som krever presisjon. For høyt justerte lys kan blende møtende trafikk, mens for lavt justerte lys kan blende deg og ikke gir den nødvendige belysningen av veien. Her viser vi deg hvordan du kan justere ekstralysene riktig!

 

Når mørket faller på, er det ekstra viktig å ha godt lys på bilen. Men det er ikke bare å montere ekstralys – de må justeres riktig for å sikre optimal belysning og trafikksikkerhet. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan justere ekstralys på bilen din, med eksempelet av Polarlux Invisible D20S ledbar.

Steg-for-steg justering av ekstralys

Justering av ekstralys er en nøye prosess som krever presisjon. For høyt justerte lys kan blende både deg og møtende trafikk, mens for lavt justerte lys ikke gir den nødvendige belysningen av veien. Her er hvordan du kan justere ekstralysene riktig:

 

 1. Mål høyden på lyset: Først må du måle høyden på lyset fra bakken. I eksempelet ble lyset montert 58 cm fra bakken.
   

 2. Stille opp bilen: Plasser bilen foran en garasjeport eller en vegg på et noenlunde flatt underlag. Avstanden til porten er ikke kritisk, men lengre avstand gir bedre presisjon for justeringen.
   

 3. Dekk til bilens originale fjernlys: For å unngå forstyrrelser fra bilens egne lys, dekk dem til med papp og maskeringstape.
   

 4. Aktiver fjernlyset: Slå på fjernlyset for å se hvor lysstrålen treffer. Juster ledbaren slik at intensiteten i lyset treffer på samme høyde som ledbaren er montert.
   

 5. Marker justeringspunktet: Bruk tape for å markere ønsket høyde på porten eller veggen.
   

 6. Løsne festene på ledbaren: Løsne skruene lett på hver side av ledbaren for å gjøre justeringen enklere.
   

 7. Justere lyset: Hev eller senk ledbaren til lysstrålen treffer markeringen på porten. Når riktig posisjon er funnet, stram festene igjen.
   

 8. Test i mørket: Fjern dekningen over de originale lysene og test ledbaren i mørket for å sikre at justeringen er korrekt.

Viktigheten av riktig justerte ekstralys

Korrekt justerte ekstralys er avgjørende for trafikksikkerheten. De sikrer at du har best mulig sikt uten å blende andre trafikanter. Feiljusterte ekstralys kan føre til farlige situasjoner på veien, spesielt i høstmørket når veiene er mørke og glatte. Ved å følge disse enkle trinnene kan du bidra til en tryggere kjøreopplevelse for alle på veien.