Resirkulert

Mikrofiber

Fremtidens mikrofiber!

 

 

Fremtidens mikrofiber er her!

Mikrofiber inneholder store mengder plast. Ved å kun bruke resirkulert plast i produksjonen av mikrofiber tar vi et stort sprang i riktig retning for å ta bedre vare på miljøet vårt. All mikrofiber i Turisimo-serien er produsert av resirkulerte plastflasker for å produsere neste generasjons mikrofiber av ypperste kvalitet. Turisimo tar ansvar for miljøet som første leverandør i Norge av mikrofiber produsert av resirkulert plast (rPet)

 

 

 

Velg bærekraft

I stedet for den tradisjonelle produksjonsmodellen "lag, bruk, kast", har Turisimo fokusert på en helt ny metode som behandler og gjenvinner brukt plast. Ved å utnytte produkter som bruker opptil 80% resirkulert polyester (rPET) i sin intelligente mikrofiberkolleksjon, endrer Turisimo mikrofiberindustrien til å stå for bærekraft. Turisimo sine mikrofiberprodukter er sertifisert i henhold til Global Recycled Standard (GRS), og garanterer at hvert produkt er laget av sertifiserte resirkulerte materialer.

 

Drevet av bevisst forbruk

Bærekraftig mikrofiber er ikke lenger ambisjoner, det er en realitet. Alle Turisimo sine mikrofiberprodukter  er laget av rPET. Dette er bærekraft, uten å gå på kompromiss med kvalitet. Tvert imot er dette kun høykvalitetsprodukter som er holdbare og  varige. Produsert av materialer som er bedre for miljøet og reduserer sluttbrukernes innvirkning på planeten vår.

 

Hva er resirkulert polyester? 

rPET er polyester laget av resirkulerte plastflasker. Hver gang du panter/resirkulerer en brusflaske, hjelper du oss å forvandle det til noe nytt. Dermed er det mindre søppel på vei mot havet eller liggende i naturen. Slik bevarer vi et renere miljø.

 

Hva er bevisst forbruk?

Bevisst forbruk er den radikale handlingen når man vurderer miljøpåvirkningene av et produkt som sentralt for forbrukerens kjøpsbeslutning. Når vi stadig blir klar over miljøpåvirkningen av plast/polyester, begynner vi å se hvordan forbrukervalgene våre påvirker verden rundt oss. Det er fremdeles mye enklere å kjøpe ikke-resirkulerte produkter enn å kjøpe produkter laget av resirkulerte materialer. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

 

3 gode grunner til å velge rPet Mikrofiber

1. Mindre avhengig av olje

Ved å unngå å bruke olje for å produsere polyester som igjen skal brukes i mikrofiber, reduserer rPET energiforbruket med 1,5 tonn fossilt brensel, pr. tonn mikrofiber,  sammenlignet med vanlig polyesterbehandling.

2. Mindre plast i natur og søppelfylinger

Hver gang du resirkulerer en plastflaske, “redder” du avfall fra søppelfyllingen og bidrar til mindre luft- og vannforurensning, samt jordforurensning.

3. Ett trinn nærmere nullavfall

Når resirkulert polyester kan brukes til å produsere flere produkter i hverdagen, kan vi sammen være et skritt nærmere det å leve i et samfunn med null avfall.

Hvordan lages resirkulert mikrofiber?

Resirkulert mikrofiber starter med din innsats for å resirkulere plastflasker. rPET er laget av resirkulerte plastflasker, brukt til brus og vann over hele verden. Ved å resirkulere disse produktene, begynner hele prosessen:

Steg 1

Innsamlede PET flasker blir sterilisert, tørket og delt opp i småbiter.

Steg 2

De små bitene blir smeltet om til plastpellets.

Steg 3

rPET og PA6 pellets blir spunnet til tråd/ garn.

Steg 4

Produkter vi bruker i hverdagen blir vevd, eller strikket av garnet som er produsert av plastflaskene.

Dette er vår økologiske gevinst

 

1 tonn resirkulert polyesterproduksjon*

 

  • Sparer 1,5 tonn oljeressurser
  • Reduserer kullforbruket med 2 tonn
  • Reduserer støvutslipp med 60 kg
  • Reduserer slagg med 288 kg
  • Reduserer avløpsvannet med 50 tonn
  • Reduserer dampforbruket med 4 tonn
  • Reduserer svoveldioksidutslipp med 48 kg

 

*Basert på produksjon av 1 tonn 100% polyesterfiber laget av rPET