Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Garasjetid.no samler inn og behandler personopplysninger.

 

Garasjetid.no, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

 

Garasjetid.no har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

 

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Garasjetid.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

Garasjetid deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

 

1. Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på Garasjetid.no trenger vi fornavn, etternavn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse og telefonnummer.

 

Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

 

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

 

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

 

1.1. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Garasjetid.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

 

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

 

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

 

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til Garasjetid.no -  dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

 

Alle personopplysninger vi sender til deg i disse sammenhenger vil sendes i kryptert filformat. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss ved å ta kontakt med kundeservice.

 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

 

1.2. Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Garasjetid.no sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

 

1.3. Sikring av personopplysninger

Garasjetid.no har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting. Du kan være trygg på at Garasjetid.no lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

 

2. Utlevering av varer

Vi samarbeider med Bring/Posten og Postnord for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, gateadresse, e-postadresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

 

3. Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos Garasjetid er: IP-adresse, navn, adresse, e-post, fødselsdato og mobiltelefonnummer. Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

 

3.1. Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er ikke mulig for Garasjetid.no å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos Garasjetid.no finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet. Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort: Nets. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling.

 

3.2. Betalingsmetoder fra Santander Consumer Bank AS

Hvis du ønsker å inngå avtale om faktura, delbetaling eller betalingsutsettelse med Santander Consumer Bank AS, må du samtykke til at Santander Consumer Bank AS utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du ønsker dette, vil vi overføre fødselsnummeret ditt til dem. Inngår du en delbetalingsavtale, vil Santander Consumer Bank AS lagre betalingsopplysninger og fødselsnummer frem til lånet er avsluttet. For betalingsmetoder levert av Santander Consumer Bank AS vil deres personvernregler være gjeldende for ditt forhold til dem.

 

4. Retur / Servicepartnere

I forbindelse med retur og reparasjon av produkter, så samarbeider Garasjetid.no med utvalgte servicepartnere. Dersom en vare vi har solgt har en mangel etter reglene i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, har kunde rett til å få den reparert kostnadsfritt. Varen blir da håndtert av en av våre servicepartnere, og vi vil dele personopplysninger med servicepartner. Opplysningene vil bestå av navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpskvittering(kjøpshistorikk). I tilfeller hvor varen ikke lar seg reparere kan servicepartner dele kvittering videre med produsent. Dette er for at Garasjetid.no skal få melding om at varen kan erstattes med ny eller krediteres.

 

5. Deling av data

Garasjetid.no deler i noen tilfeller data med samarbeidspartnere når de leverer en tjeneste, eller utfører arbeid på våres vegne. Garasjetid.no deler også i noen tilfeller data med andre selskaper internt i konsernet der det er relevant, og til kundens fordel. Garasjetid.no kommer også til å dele data dersom det er mistanke om lovbrudd og/eller begjæring fra myndigheter/politiet.

 

6. Informasjonskapsler (Cookies) og pixels

6.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Garasjetid.no slutte å fungere.

 

6.2 Analyse

Garasjetid.no samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Garasjetid.no til analyse.

 

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotoren på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

 

Data som vi benytter til analyse skjer med berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. (GDPR art. 6 f).

 

6.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personalisere innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

 

6.4 Markedsføring

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å tilby en god løsning knyttet til ulike former for markedsføring. Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning.

 

Vi bruker cookies og pixels for å personalisere vår nettbaserte markedsføring. Dette skjer kun hvis du har gitt ditt samtykke. Dersom samtykke ikke er gitt, vil vi kun benytte oss av generiske annonser og andre former for målretting.

 

I noen tilfeller sender vi også ut markedsføring i forbindelse med ditt aktive kundeforhold der det er relevant, se markedsføringsloven §15.

 

6.5 Personopplysninger til tredjepart

Garasjetid.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Garasjetid.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Garasjetid.no bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt

 

6.6. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud.  Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke. Du kan melde deg av e-postmarkedsføring ved å klikke på linken nederst i nyhetsbrevet eller sende STOPP melding på SMS (beskrevet i alle SMS'er).

 

Dersom din handel av noen anledning blir avbrutt, sender vi deg en e-post der vi informerer om at vi spart på handlevognen din. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig. Du kan takke nei til denne service ved å klikke på linken nederst i e-posten.

 

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

 

7. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig.

 

8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at Garasjetid.no skal rette, slette eller utlevere dine opplysninger, så ta kontakt med oss på e-post: post@garasjetid.no

 

Postadresse:
Garasjetid.no
Nordre Kullerød 19 3241 Sandefjord

Siste endret: 05.03.2021.