Retur og reklamasjon

1. Angrerett

Kjøper har 14 dagers angrerett som reguleres av angrerettloven. Garasjetid oppfyller opplysningsplikten jf. Angrerettloven Kap. 2, §8 ved å sende ordrebekreftelse og angrerettskjema til kjøper, samt at varens pris, mengde og beskaffenhet samt totalbestillingens fraktpris er uttrykkelig opplyst i forkant. Angreretten sier at kjøper uten å oppgi årsak kan returnere varer ved å sende angrerettskjema innen 14 dager etter kjøper har blitt gjort oppmerksom på at det er mulig å motta bestillingen.

Kjøper anbefales forøvrig å benytte returportalen på «Min side», da dette fra Garasjetid sin side erstatter kravet om å sende angrerettskjema. Dette anbefales for hurtigere returbehandling, men det er ikke et krav hvis angrerettskjema benyttes. Det er da viktig at "14 dagers angrerett" velges som returårsak for at vilkårene skal innfris. Ved bruk av angrerett må kjøper selv betale for returfrakt kostnader, men skal få tilbakebetalt prisene for varen(e) samt ugående frakt. Utgående frakt skal evt. avregnes dersom returnerte vare er en del av en større bestilling. Refusjon skal skje innen 14 dager etter at Garasjetid har mottatt varene, og utbetales normalt tilbake på det samme betalingsmedium som bestillingen ble betalt med.

 

2. Kjøpers rett til å inspisere produktet.

Kjøper har rett til å inspisere varens egenskaper og beskaffenhet. Hovedregelen for i hvilken utstrekning dette kan gjøres, er at en vare skal kunne inspiseres på lik linje som den kan i en fysisk butikk før kjøper tar stilling til en handel. Vare skal returneres i original emballasje i same mengde og beskaffenhet. Mangler kan føre til avslag eller delvis regress.

 

3. Unntak fra angreretten

1. Varer som bestilles etter ønske fra kjøper, men som ikke markedsføres på nettsidene til Garasjetid (spesial bestilling).
 

2. Varer som tilvirkes eller modifiseres etter kjøpers ønske. Dette gjelder også kapp av metervare, f.eks. slanger, tau m.m.
 

3. Varer med kort holdbarhetsfrist (f.eks. næringsmidler).
 

4. Programvare, lisenser, bøker, CD/DVD plater. Kravet er at materialet skal være forseglet, med påtrykk om at angreretten utgår ved åpning.
 

5. Næringsvirksomhet har ikke angrerett.

 

4. Åpent kjøp i 60 dager

Kjøper har 60 dagers åpent kjøp. 60 dagers åpent kjøp tar over for angreretten etter den 14 dagen og frem til og med den 60 dagen etter at kjøper har blitt gjort oppmerksom på at det er mulig å motta bestillingen. Vilkårene for åpent kjøp er identisk med angreretten, med følgende unntak:

1. Kjøper får ikke refundert utgående frakt.

2. Kjøper må søke via vårt retursystem på "Min side" innen den 60. dagen er avsluttet.

3. Næringsvirksomhet har ikke tilgang på åpent kjøp.

 

5. Reklamasjon

Reklamasjon defineres som feil og-/eller mangler som oppstår etter at varen er tatt i bruk som skyldes fabrikasjonsfeil. Reklamasjonsretten gjelder i 2 år for varer som koster over kr 200,- men utvides til 5 år dersom varen er tiltenkt å vare i mer enn 2 år. Reklamasjon forutsetter også at det meldes i fra om dette innen "rimelig" tid etter at feilen/mangelen ble oppdaget. Med "rimelig tid" fastsettes 30 dager fra feilen ble oppdaget til at den meldes i fra. Fra det tidspunkt kan reklamasjon avslås eller avkortes.

I mange reklamasjonssaker skyldes mangelen brukerfeil, manglende programvareoppdateringer eller mangler på tilstøtende produkter som i mange tilfeller kan rettes på stedet. Reklamasjon skal derfor først meldes til kundeservice til forhåndsvurdering. Send inn en detaljert beskrivelse, da f.eks. «virker ikke» gir liten anledning til feilsøk. Send gjerne bilder også, da det i mange tilfeller forklarer mye. Kjøper plikter i den grad det er rimelig å følge Garasjetid sine instruksjoner omkring feilsøking/feilretting. Dersom forhåndsvurderingen gjort av Garasjetid tilsier at det er en reklamasjonssak, skal det:

 

1. Sendes ut ny vare dersom defekte vare kan kasseres på stedet, eller

2. opprettes retur i Garasjetid sitt retursystem for videre behandling. Kjøper skal da motta returopplysninger samt forhåndsbetalt portoetikett. Kjøper på sin side plikter å levere det defekte produktet godt emballert til ett av Posten/Bring sine innleveringssteder.

 

Når returnerte reklamasjonsproduktet ankommer Garasjetid, skal reklamasjonen vurderes/gjenskapes av tekniker internt, eller videresendes til leverandør/produsent for videre vurdering. Dersom det er hensiktsmessig, kan reklamasjonsproduktet bli returnert direkte fra kjøper til leverandør/produsent. Det vil være fagansvarlig for produktet hos leverandør/produsent eller hos Garasjetid som tar avgjørelsen for hvorvidt vilkårene for reklamasjon er tilstede. Ved avslag på reklamasjon kan kjøper be om en skriftlig vurderingsrapport, og avgjørelsen kan klages inn til forbrukerombudet.

Ved innvilgelse av reklamasjon skal Garasjetid så snart som mulig sende ut reparert eller nytt produkt til kjøper. Dersom produktet ikke lenger finnes i sortiment, skal kjøper tilbys en erstatningsvare med tilsvarende egenskaper, eller på Garasjetid sin beslutning tilby refusjon av hva en vare med tilsvarende funksjonalitet vil koste. Dersom erstatningsvare ikke finnes skal kjøper tilbys full refusjon. Garasjetid har inntil to forsøk på å rette feil/mangler, og ved tredje forsøk kan kjøper kreve tilbakebetaling.

Reklamasjon dekker ikke kjøpers uaktsomhet ved bruk, ytre påførte skader, skader påført av tredjepartsprodukter, f.eks. ved bruk av for høy spenning, mangel på bruk av sikring eller bruk og installasjon ut over det som er angitt i produktets brukermanual.

 

6. Hvordan søker man retur?

Trykk her for å gå til siden der du søker retur